Menu

Ispitivanje uzemljenja

Ispitivanje uzemljenja

Ispitivanje otpornosti uzemljenja obuhvata ispitivanje uzemljivača i merenje otpornosti zemljišta. Megger ima vrhunske sisteme za pomoć pri projektovanju i analizi zemljišta, kao i ispitne instrumente za terenske inženjere koji su izdržljivi i lako se koriste. Pokušali smo da konstruišemo ispitne instrumente sa najvećom mogućom sposobnošću samoprovere, kako bismo omogućili da se skoncentrišete na upoređivanje i razumevanje rezultata. Zahtevi koje instrument treba da ispuni zavise od opsega primena.