Menu

Kvalitet električne energije

Kvalitet električne energije

Megger Power linija proizvoda za ispitivanje kvaliteta električne energije obuhvata sledeće:

PQA100  sistem za analizu kvaliteta električne energije, koji se koristi za evidenciju podataka, analiziranje opterećenja i prikupljanje podataka o smetnjama u mreži.

NIM1000 ispituje impedansu petlje kvara na 10. harmoniku, posebno ističući kvarove osetljive na opterećenje i kvarove na neutralnom provodniku.