Menu

Softver

Softver

Megger nudi kompletan program softvera za sertifikovanog izvođača pod nazivom PowerSuite®. 

Bez obzira na to da li radite prema 17. izdanju propisa za električne instalacije u Velikoj Britaniji (17th Edition installations, Part P) ili ispitivanje prenosnih električnih uređaja (engl. portable appliance testing, skr. PAT), PowerSuite® može povećati vašu efikasnost.

Informacije o dostupnim verzijama i odgovarajućoj upotrebi nalaze se u nastavku.

Zašto ne biste pokušali da date procenu Megger-ovog softvera PowerSuite® ? To će vam omogućiti idealno uvodno upoznavanje sa softverom i omogućiti da proverite gde PowerSuite® može da odgovori na vaše zahteve.

Da biste preuzeli verziju za evaluaciju softvera, posetite našu stranicu Preuzimanje softvera (potrebna je registracija). Nakon preuzimanja zatražite od nas aktivacioni ključ, koji će vam omogućiti da 30 dana besplatno i neograničeno koristite softver PowerSuite® Professional.

Megger nudi obuku u trajanju od 1 ili 2 dana, koja pokriva sve verzije softvera PowerSuite® Professional i povezanih proizvoda.

Prisustvovanje obuci koju organizuje Megger omogućava da dobijete najbolja uputstva, i tako svoj softver iskoristite na najbolji način čim se instalira.

Megger-ov sertifikat o pohađanju dodeljuje se na kraju svake obuke.