Menu

Ispitivanje električnih brojila

Ispitivanje električnih brojila

Imajući u vidu zahteve za ispitivanjem današnjih naprednih sistema, od suštinskog je značaja iskoristiti nove tehničke karakteristike Multi-Amp opreme za ispitivanje električnih brojila. Bez obzira na obim vaših radova, Megger vam nudi  asortiman instrumenata za ispitivanje električnih brojila, od prenosivih instrumenata za ispitivanje do naprednih ispitnih sistema čime je omogućeno i jednofazno i trofazno ispitivanje.