Menu
Proizvodi
Instrumenti za ispitivanje transformatora

Instrumenti za ispitivanje transformatora

Instrumenti za ispitivanje VN transformatora radi boljeg upravljanja životnim vekom transformatora

Instrumenti za ispitivanje VN transformatora radi boljeg upravljanja životnim vekom transformatora

Transformatori su sastavni deo elektroenergetske mreže. Njihova pouzdanost direktno utiče na pouzdanost mreže. Kvar na ovoj izuzetno bitnoj komponenti predstavlja poremećaj u radu mreže i može povećati njenu nestabilnost. Budući da je za zamenu VN transformatora iz brojnih razloga potrebno planiranje, između ostalog i zbog dugog vremena proizvodnje koje može premašiti godinu dana, kao bitan doprinos radu mreže široko je prihvaćeno upravljanje dobrima (engl. asset management), naročito kada se radi o transformatorima.

Ispitivanje transformatora

Za adekvatno upravljanje životnim vekom VN transformatora neophodne su informacije o njegovom stanju. Postoji nekoliko komponenata transformatora koje se moraju ispitati i proceniti da bi se utvrdilo kompletno stanje, kao i nekoliko ispitivanja na osnovu kojih se dobijaju ove informacije. U njih spadaju: merenje izolacione otpornosti transformatora, merenje otpornosti namotaja, analiza frekvencijskog odziva (SFRA metoda) i dijagnostika transformatora sa regulatorom napona (engl. on load tap changer, skr. OLTC). Više informacija potražite na našoj stranici Primene za transformatore. Ispitivanje koje se obavlja može se razlikovati u različitim fazama životnog veka transformatora, ali treba da obuhvati najmanje rutinske skrining testove. Preporuke potražite na našoj stranici Puštanje u rad / rutinsko ispitivanje / dijagnostička ispitivanja. 

Oprema za ispitivanje transformatora

Sve ovo nas dovodi do važne odluke o izboru opreme za ispitivanje transformatora. Iako oprema za ispitivanje transformatora olakšava proceduru, ispitivanje i procena transformatora predstavljaju komplikovane zadatke. Čak i sa veoma preciznom ispitnom opremom, rezultati mogu dati netačnu predstavu o stanju transformatora. Pri ispitivanju transformatora treba imati u vidu podložnost na uticaje, kao što su priprema samog ispitivanja, veze ispitnih elektroda i okruženje. Uzmimo na primer ispitivanja faktora snage i faktora dielektričnih gubitaka (tg δ). Ako nije tačno kompenzovan uticaj temperature na rezultat ispitivanja, poređenje sa prethodnim rezultatima ispitivanja i primena standardom predloženih graničnih vrednosti neće biti prihvatljiva. Organizacije za standardizaciju više i ne predlažu takozvani „faktor korekcije”, potvrđujući time da se svaki transformator ponaša drugačije sa promenom temperature, zavisno od svog stanja. 

To je jedna od Megger-ovih prednosti. Megger ide dalje od edukacije o nijansama ispitivanja transformatora – on razvija i ugrađuje zaštitne mere u svoja rešenja. Što se tiče zavisnosti od temperature, faktora snage / faktora dielektričnih gubitaka, Megger-ova patentirana ITC tehnologija određuje individualnu korekciju temperature (engl. individual temperature correction) i otklanja nedoumice o tačnosti faktora snage / faktora dielektričnih gubitaka (tg δ) pri svakom ispitivanju. 

Razlozi za kupovinu Megger-ove opreme za ispitivanje transformatora

Megger ispunjava zahteve kada je u pitanju tačnost, efikasnost i upotrebljivost opreme za ispitivanje transformatora. Mi smo istrajni inovatori, sa težnjom da napredujemo bez ijednog koraka unazad. Na primer, da bismo ispunili zahtev da se frekventna merenja dielektričnih svojstava obave brže, nismo odustali od preciznije i poželjnije FDS metode (frekventno zavisne spektroskopije). Umesto toga smo predstavili višefrekventnu FDS metodu. Naši ispitni provodnici projektovani su tako da se ne mogu lako odstraniti iz ispitne opreme kada se napon dovede na njih. Kad je reč o Megger-ovim proizvodima, očigledna je pažnja u pogledu detalja, pouzdanosti i jednostavnog korišćenja.

Naš fokus je na ispitnoj opremi i rešenjima. Naš cilj je da zaslužimo i sačuvamo vaše poverenje. Sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da istražite ponudu Megger-ove opreme za ispitivanje transformatora i saznate kako možemo da zaštitimo vaš transformator.