Menu
Proizvodi
Instrumenti za ispitivanje transformatora
Ispitivanje otpornosti izolacije transformatora

Ispitivanje otpornosti izolacije transformatora

Ispitivanje otpornosti izolacije transformatora

Propadanje izolacije transformatora jedan je od najčešćih uzroka kvara transformatora: neispravan transformator znači skupu zamenu u električnom sistemu s potencijalno dugim vremenom zastoja. Ako ne uspevate da održavate transformator redovnim ispitivanjem otpornosti izolacije (što se može sprovesti serijom Megger-ovih ommetara za transformatore – MTO), do kvara transformatora najverovatnije će doći pre dostizanja maksimalnog veka trajanja.

Merenjem otpornosti namotaja transformatora od jednog izolatora VN transformatora do drugog ispitivanje otpornosti može dati mnogo informacija o transformatoru. Pored očiglednog kvara na namotaju transformatora (tj. otvorenog namotaja ili skraćenog navojka) mogu se otkriti i suptilniji problemi. Jednosmerna struja, osim što protiče kroz namotaj, prolazi i kroz prebacivač kojim se može menjati odnos transformacije kada je transformator isključen (engl. off load ratio adjusting switch, skr. DETC), kroz regulator napona (engl. on load tap changer, skr. OLTC), kao i kroz brojne zavarene i mehaničke spojeve. Stoga se integritet svih tih komponenata može potvrditi upotrebom instrumenata za ispitivanje otpornosti transformatora. Dovođenjem jednosmerne struje na regulator napona (OLTC), kod promene otcepa se potvrđuje ispravnost uspostavljanja nove veze pre prekidanja prethodne. Iz iskustva se zna da je regulator napona (OLTC), kao jedini pokretni element energetskog transformatora, najpodložniji degradaciji.

Problemi u radu ili kvarovi na transformatoru, javljaju se zbog loše konstrukcije, montaže, rukovanja, štetnog uticaja sredine, preopterećenja ili održavanja koje je ispod prosečnog nivoa. Merenje otpornosti namotaja transformatora osigurava da spojevi budu ispravni, a merenje otpornosti pokazuje da nema ozbiljnih neusklađenosti. Većina energetskih transformatora ima ugrađene otcepe. Ovi otcepi omogućavaju povećanje ili smanjenje odnosa transformacije za deo procenta. Promene odnosa transformacije uključuju mehaničko pomeranje kontakta iz jednog položaja u drugi, a tokom ispitivanja otpornosti namotaja transformatora treba sprovesti i ispitivanje regulatora napona transformatora da bi se potvrdio pravilan rad.