Menu
Proizvodi
Instrumenti za ispitivanje transformatora
Ispitivanje odnosa transformacije

Ispitivanje odnosa transformacije

Ispitivanje odnosa transformacije

Merenjem odnosa transformacije transformatora, ili TTR ispitivanjem, potvrđuje se da transformator ima tačan odnos primarnih prema sekundarnim navojcima. Pravilno sprovođenje ovog ispitivanja može pomoći da se identifikuju performansa regulatora napona, skraćeni navojci, otvoreni namotaji, neispravne veze namotaja i drugi kvarovi unutar transformatora. Megger-ova linija TTR instrumenata za merenje odnosa transformacije izdržljiva je u odnosu na nepovoljne uslove u kojima se neki transformatori ispituju. U ovu liniju, koja obuhvata instrumente različitih karakteristika kako bi se pojednostavilo i ubrzalo ispitivanje, spadaju trofazni instrumenti za merenje odnosa transformacije transformatora, TTR instrumenti za energetske transformatore i TTR instrumenti za strujne transformatore.