Menu

TTR25-1

Ručni instrument za ispitivanje odnosa transformacije transformatora

  • Potpuno automatski; brz, jednostavan za korišćenje; robustan; male težine
  • Napajanje iz baterije
  • Ispituje odnos transformacije, pobudnu struju i polaritet
  • Jednostavan rad sa jednom upravljačkom sklopkom
  • Uputstvo za brzi početak ispitivanja
  • Izbor jezika od strane operatera

TTR25-1 kompanije Megger je automatski, ručni, napajan iz baterije ispitni set za ispitivanje odnosa transformacije transformatora.

Koristi se za merenje odnosa transformacije, struje magnećenja i polariteta namotaja u jednofaznim i trofaznim distributivnim i energetskim transformatorima (ispitivanje faza po faza), naponskih & strujnih transformatora i transformatora sa izvodom.

Jedinstven dizajn instrumenta TTR25-1, omogućava korisniku da upravlja ispitnim setom dok ga drži u jednoj ruci. Korisnik ne mora da klekne niti da se savija dok upravlja instrumentom i to ubrzava vreme ispitivanja.

Imajući u vidu nepovoljne uslove okruženja u kojima TTR25-1 mora da radi, posebna pažnja posvećena je tome da se instrument načini izuzetno robustnim, sa kućištem otpornim na udar, a opet neverovatno lakim sa samo 870 g.