Menu

TDR500/3

Ručni jednokanalni reflektometar (TDR)

  • Jednostavan rad
  • Automatski izbor (AUTO) pojačanja i širine impulsa
  • Ultra brzi impuls za identifikaciju kvara blizu kraja kabla
  • Trace HOLD funkcija
  • Stepen zaštite IP54 omogućava rad u realnim uslovima
  • Projektovan za korišćenje na svim kablovima sa upredenim paricama i metalnim plaštom

TDR500/3 je ručni, kompaktan reflektometar u vremenskom domenu za lociranje kvarova na kablovima sa metalnim plaštom. Ima minimalnu rezoluciju od 0.1 m i maksimalni opseg od 5 km u zavisnosti od izabranog faktora brzine i vrste kabla.

Četiri izlazne impedanse (25, 50, 75, i 100 Ω) i faktor brzine između 0.2 i 0.99 ispuniće zahteve svakog ispitivanja kablova.