Menu

MOM2

Ručni mikroommetar 200A

  • Do 220 A
  • Napajanje iz baterije
  • Male težine, samo 1 kg
  • Bezbedno ispitivanje – DualGround™
  • Automatski opseg: 1 μΩ do 1000 mΩ
  • Bluetoot®komunikacija sa računarom
  • U skladu sa IEEE i IEC standardima

MOM2 je projektovan za merenje prelaznih otpornosti na kontaktima prekidača, sabirničkim spojevima, kontaktnim elementima na sabirnicama i drugim vezama sa strujom velike jačine. Ovaj prozvod je osmišljen tako da bude bezbedan, lak za korišćenje i funkcionalan.

MOM2 koristi ultra kondenzator za generisanje velike izlazne struje. Ultra kondenzator je u stanju da skladišti ogromnu količinu energije u poređenju sa konvencionalnim kondenzatorima i tokom pražnjenja daje struju vrlo velike jačine zahvaljujući veoma niskoj unutrašnjoj otpornosti. Mikroommetar se može koristiti bilo gde za merenje malih otpornosti sa visokom tačnošću.

Sa MOM2 moguće je obavljati merenja u skladu sa DualGround™ metodom. To znači da će objekat koji se ispituje biti uzemljen sa obe strane tokom ispitivanja, što omogućava bezbedniji, brži i lakši rad.

MOM2 Win
MOM2 Win

MOM2 Win Software

MOM2-Win.zip
28,8 MB | 18.03.21