Menu

DLROH200

Ručni mikroommetar sa ispitnom strujom 200A

Dokumentacija proizvoda
  • Bluetooth slušalice sa zvučnom indikacijom rezultata ispitivanja zadovoljava/ne zadovoljava za podešene granice
  • Do 240 A
  • Napajanje iz baterije
  • Male težine – 1 kg
  • Ispitivanje bezbednosti – DualGround™
  • Automatski opseg : 1 µΩ do 1000 mΩ
  • Bluetooth® PC komunikacija
  • Usaglašenost sa IEEE i IEC standardima
  • PowerDB Lite softver za prikupljanje i upravljanje podacima

DLRO-H200 je projektovan za merenje prelaznih otpornosti na kontaktima prekidača, spojeva na sabirnicama i drugim vezama kroz koje protiče struja velike jačine. Ovaj proizvod je konstruisan tako da bude bezbedan, lak za upotrebu i višenamenski. Može se koristiti bilo gde za merenje malih otpornosti sa visokom tačnošću.

Sa DLRO-H200 moguće je vršiti merenja prema DualGround™ metodi. To znači da će ispitni objekat biti uzemljen sa obe strane tokom ispitivanja što omogućava bezbedniji, brži i lakši postupak rada.

Robustan dizajn i mala težina instrumenta čine ručni isntrument DLRO-H200 veoma pogodnim za terenski rad u transformatorskim stanicama i na sličnim lokacijama. Uređaj se isporučuje sa čvrstom gumenom zaštitom i držačem koja ga čini izuzetno izdržljivim. DLRO-H200 je projektovan da izdrži ceo dan ispitivanja bez dopune baterije. Može da memoriše 190 ispitnih vrednosti i da prenese ispitne podatke preko Bluetooth-a na PC. Bluetooth tehnologija se može koristiti sa bežičnim slušalicama (isporučuju se uz instrument) kako bi se dobio zvučni signal zadovoljava/ ne zadovoljava (engl. pass/fail ) unutar granica koje podešava korisnik u toku ispitivanja.

DLRO-H200 mikroommetri se standardno isporučuju sa kopijom PowerDB Lite softverskog paketa. Ovaj intuitivni softver ima napredne karakteristike za memorisanje, analizu i arhiviranje ispitnih rezultata, podržava izradu izveštaja u velikom broju standardnih formata u industriji. Ovim softverom je takođe olakšana integracija rezultata DLRO-H200 sa rezultatima drugih instrumenata kako bi se generisali uniformni izveštaji.