Menu

UHF detektor parcijalnih pražnjenja

Ručni online sistem za merenja parcijalnih pražnjenja u transformatorskim stanicama

Dokumentacija proizvoda
  • Neinvazivan alat za online merenja parcijalnih pražnjenja u SN i VN transformatorskim stanicama
  • Veliki ekran u boji, osetljiv na dodir za jednostavan rad
  • Dvokanalni sistem za direktna poređenja između dva senzora
  • Sinhronizuje se sa frekvencijom mreže preko internog, senzora povezanog na mrežu ili eksternog senzora za prepoznavanje PRPD karakteristike

 

 Kvar na komponentama u transformatorskoj stanici ima ozbiljne posledice. On može uzrokovati povrede, štetu i neplanirane prekide u napajanju što za posledicu ima značajne poremećaje i troškove. Predviđena procena stanja ima za cilj identifikaciju nedostataka koji se razvijaju u električnoj opremi tako da se mogu rešiti pre nastanka kvara.

UHF detektor parcijalnih pražnjenja je idealan alat za brzo, neinvazivno ispitivanje u SN i VN transformatorskim stanicama i trebao bi da bude deo kompleta alata za sve timove koji rade na održavanju i servisu. Zahvaljujući svojoj velikoj širini mernog opsega UHF metod obezbeđuje tačna, lokalna online merenja parcijalnih pražnjenja (PD) na VN komponentama kao što su kablovske završnice, odvodnici prenapona, naponski transformatori i izolatori .

Dva kanala za merenje omogućavaju da se porede dve faze ili dve vrste UHF senzora što dodatno povećava obim upotrebe UHF detektora. Pregledi SN razvodnih aparatura se takođe mogu sprovesti korišćenjem radio frekvencija u kombinaciji sa širokim izborom TEV i HFCT senzora. "Phase resolved PD pattern" (PRPD) prikaz pomaže da se identifikuje vrsta nedostatka i što je važno napravi razlika između šuma i PD signala. Šum može uticati na PD očitavanja što vodi do pogrešne interpretacije rezultata i nepotrebne zamene opreme. Sposobnost instrumenta da eliminiše uticaj šuma obezbeđuje tačna očitavanja, tako da se identifikuju samo komponente sa nedostacima za zamenu.

Ovim ručnim uređajem se može upravljati preko tastature ili korišćenjem velikog ekrana u boji  od 6” osetljivog na dodir. Vek trajanja baterije je preko 10 sati. Kombinacija njegovih karakteristika i performansi čine UHF detektor najekonomičnijim uređajem svoje vrste.

UHF PD Detector
UHF PD Detector Firmware
uhf_pd_update_v77_2-0-14.zip
7,4 MB | 19.11.19