Menu

TDR900

Ručni reflektometar (TDR) ili merač dužine kabla

  • Potpuno automatsko podešavanje opsega za merenje dužine energetskih, telefonskih, CATV i LAN kablova, određuje rastojanje do prekida na kablu ili kratkog spoja.
  • Izuzetno veliki LCD diplej visoke rezolucije sa pozadinskim osvetljenjem.
  • Automatsko upravljanje izlaznom impedansom od 25, 50, 75, 100, 125 ili 150 Ω.
  • Rad pomoću jednostavnog menija na ekranu.
  • Funkcija kalibracije dužine kabla.
  • Interna biblioteka za 39 standardnih vrsta kablova.

TDR900 je instrument kompanije Megger za merenja dužine kablova i određivanje udaljenosti do prekida na kablu ili kratkog spoja korišćenjem reflektometrije u vremenskom domenu. On ima izuzetne karakteristike i spektar funkcija koji se obično povezuje sa mnogo skupljim instrumentima. Merni opseg ima raspon od 5 m do 3 km sa minimalnom rezolucijom od 50 cm.

TDR900 se može koristiti za bilo koji kabl koji se sastoji od najmanje dva izolovana metalna elementa od kojih jedan može biti plašt ili oklop kabla. Instrument ima interni automatski izbor odgovarajućeg voda kako bi omogućio ispitivanje kablova otpornosti 25Ω, 50Ω, 75Ω, 100Ω, 125Ω ili 150Ω. (To odgovara energetskim, telefonskim, CATV i LAN kablovima.)

Instrument se može bliže prilagoditi kablu koji se ispituje korišćenjem menija i tastera za izbor. Vrednost brzine prostiranja se na sličan način može podesiti da odgovara kablu koji se ispituje; obezbeđujući na taj način tačno merenje rastojanja.

Drugo podešavanje koje korisnik može prilagoditi je promena jedinice za merenje rastojanja (stopa/engl. feet ili metar).

Instrument je smešten u robustno ABS kućište sa stepenom zaštite IP 42. Uređaj se isporučuje sa mekanom torbom za nošenje i adapterom za krokodilske štipaljke. Napaja se sa 4 AA (NEDA 15A ili NR 6) baterije koje se nalaze u odeljku na poleđini instrumenta. Baterije su smeštene u nosaču, za brzu i jednostavnu zamenu.