Menu

TDR1000/3P

Ručni reflektometar (TDR) za primene u energetici

  • Jednostavan rad
  • Automatsko podešavanje (AUTO) za trenutnu upotrebu
  • Ultra brzi impuls za identifikaciju kvara blizu kraja kabla
  • HOLD funkcija omogućava poređenje između kablova
  • Stepen zaštite IP54 omogućava rad u realnim uslovima
  • Projektovan za upotrebu na svim kablovima sa upredenim paricama i metalnim plaštom

Sa ugrađenim filterima za blokiranje i ispitnim provodnicima sa osiguračima, TDR1000/3P je kompaktan, ručni reflektometar u vremenskom domenu za lociranje kvarova na kablovima sa metalnim plaštom. Ima minimalnu rezoluciju od 0.1 m i maksimalni opseg 5 km u zavisnosti od izabranog faktora brzine i vrste kabla.

Četiri izlazne impedanse (25, 50, 75, i 100 Ω) i faktor brzine između 0.2 i 0.99 ispuniće zahteve svakog ispitivanja kablova.

TDR1000 ima opciju jednostavnog izbora koja zajedno sa upravljačkom sklopkom u 4 pravca omogućava korisniku intuitivan rad.