Menu

OTD Oil Tan Delta

Set za ispitivanje dielektričnih gubitaka (tangens delta) u izolacionom ulju

 • Potpuno automatizovana standardna ispitivanja i ispitivanja definisana od strane korisnika - podržava sve međunarodne standarde
 • Integrisani sistemi za grejanje i hlađenje ispitne ćelije
 • Efikasno sipanje ulja i integrisan automatizovani sistem za odvođenje ulja
 • Inovativna ispitna ćelija prema standardu IEC 60247-laka za montažu i čišćenje
 • Memorisanje do 50 podataka u internoj memoriji instrumenta i preuzimanje na PC
 • Kompaktan i male težine (22kg)

Oil Tan Delta (OTD) je laboratorijski instrument koji meri tangens delta, otpornost i relativnu permitivnost izolacionih tečnosti.  Ova ispitivanja daju širu sliku ukupnog kvaliteta izolacionog ulja, i ukazuju na to da li postoje bilo kakve nečistoće. Kompanija Megger je razvila karakteristike OTD instrumenta kako bi se osiguralo povećanje produktivnosti unutar laboratorija. 
Mikroprocesorski upravljan induktivni grejač znači da je temperatura unutar ćelije uniformna u skladu sa zahtevima standarda IEC 60247, a za potrebe hlađenja ventilator efikasno ubrzava vreme hlađenja ćelije.  Instrument ima temperaturni merni opseg od 10 do 110 ºC sa tačnošću od ± 1 ºC. Može se podesiti predgrevanje pre ispitivanja. Automatizovani sistem za odvođenje ulja eliminiše potrebu za premeštanjem uljne posude.

Bezbednost korisnika je od najveće važnosti, i sa tim na umu u kompaniji Megger projektovana su nezavisna i dvostruka redundantna električna kola za prekidanje visokog napona. Ako iz bilo kog razloga korisnik mora da zaustavi ispitivanje, to se može učiniti pritiskom bilo kog tastera čime se momentalno prekida ispitivanje i isključuje visoki napon.

Dizajn komponenti ispitne ćelije povećava brzinu ispuštanja ulja ali smanjuje turbulenciju u protoku ulja i eliminiše zadržavanje vazduha; Ispitnu ćeliju je lako sastaviti i rastaviti, pošto ima samo 32 komponente.

Sa kontrolerom kalibracije možete izvršiti brzu proveru merenja kako biste potvrdili merenja tangens delta, otpornosti i relativne permitivnosti. Usluga na terenu sa odobrenim servisnim centrom (Approved Service Centre) za kalibraciju pruža mogućnost prilagođavanja merenja gde je to potrebno i smanjivanje vremena zastoja u radu.

OTD ispitni setovi su opremljeni sa 16 standardnih ispitnih sekvenci unapred instaliranih za podršku grupi međunarodnih standarda.

 • IEC 60247:2004;
 • IEC 61620:1998;
 • ASTM D924-08; 
 • ASTM D1169:2002;
 • BS 5737:1979;
 • JIS C2101:1999; 
 • VDE 0380-2:2005_01;
 • IS 6262:1971;
 • IS 6103:1971;

Instrument može da sačuva do 6 dodatnih ispitnih sekvenci definisanih od strane korisnika. Megger-ov softver za upravljanje dobrima i podacima Power DB Lite se isporučuje bez dodatnih troškova i predstavlja odličan alat za preuzimanje i štampanje rezultata.


Sa interfejsom jednostavnim za korišćenje, brzom navigacijom i brzim unosom teksta preko tastature slične onoj na telefonu, korišćenje ovog uređaja je neverovatno lako.
 

OTD
OTD USB drivers for Windows Vista, 7, 8 and 10

OTD USB drivers for Windows Vista, 7, 8 and 10

Vista,-7,-8,-10.zip
5,6 KB | 10.06.20
OTD USB drivers for Windows XP

OTD USB drivers for Windows XP

XP.zip
5,7 KB | 10.06.20