Menu

CTER-91

Set za ispitivanje pobude, odnosa transformacije i polariteta strujnog transformatora

  • Ispituje strujne transformatore ugrađene u transformatore ili razvodne aparature
  • Ispitivanje bez zamene ispitnih provodnika

Sa modelom CTER-91, strujni transformatori se mogu ispitivati dok su montirani u transformatore, uljne prekidače, prekidače ili razvodne aparature - bez pomeranja izolatora i strujnih transformatora. Korišćenjem metode upoređivanja napona, model CTER-91 daje regulisani naponski izlaz do 1000 V i preciznu instrumentaciju za ispitivanje strujnih transformatora sa jednim i više odnosa transformacije.