Menu

MS2A

Set za ispitivanje prekidača i prekostrujnih releja

Dokumentacija proizvoda
  • Instrument za ispitivanje primarnom injekcijom struje, male težine i prenosiv
  • Ispitivanje prekostrujnih releja
  • Ispitivanje zemljospoja prema zahtevima NEC 230.95
  • Ispitivanje prekidača

Megger-ov ispitni set MS2A se koristi širom sveta u više hiljada kompanija u komunalnom sektoru, u industrijskim pogonima i organizacijama u oblasti elektroprivrede.

Model MS2A je samostalni ispitni set koji obuhvata regulisani izlaz velike struje i odgovarajuća upravljačka kola i instrumentaciju za ispitivanje termičkih releja za zaštitu od preopterećenja, elektronskih termičkih releja; prekidača u izolacionom kućištu; uređaja za zemljospojnu zaštitu i prekostrujnih releja.