Menu

CB-832

Set za ispitivanje prekidača i termičkih releja

Dokumentacija proizvoda
  • Digitalni ampermetar sa memorijom
  • Digitalni tajmer sa više mernih opsega
  • Velika struja na izlazu
  • Elektronsko kolo pobude na izlazu

CB-832 je set sa velikom ispitnom strujom za ispitivanje prekidača i termičkih releja. Model CB-832 je projektovan da ispituje prekidače i termičke releje primarnom injekcijom struje .

Model CB-832 je samostalni ispitni set koji obuhvata regulisani izlaz velike struje i odgovarajuća upravljačka kola i instrumentaciju za ispitivanje termičkih, elektronskih releja; prekidača u izolacionom kućištu; i zemljospojne zaštite.