Menu

KC serija ispitnih provodnika

Setovi ispitnih provodnika za ispitivanje gromobranske zaštite vetroturbina

Dokumentacija proizvoda
  • Razvijeni u saradnji sa vodećim proizvođačem vetroturbina
  • Omogućava lako i pouzdano merenje otpornosti kola za gromobransku zaštitu vetroturbina
  • Dostupni u tri dužine 30 m, 60 m i 100 m da odgovaraju primenama u proizvodnji i održavanju
  • Dugačak kabl postavljen na čvrstu kablovsku motalicu sa metalnim okvirom
  • Kablovska motalica sa kočnicom pri trenju kako bi se izbeglo da se zamrse kablovi

KC serija ispitnih provodnika daje kompletno i praktično rešenje kada se radi o nalaženju pouzdanih ispitnih provodnika koji su dovoljno dugački za ispitivanje neprekidnosti provodnika za gromobransku zaštitu u vetroturbinama.

KC serija ispitnih provodnika za vetroturbine je dostupna u verzijama od 100 m, 60 m i 30 m koje su podjednako adekvatne za korišćenje na terenu ili u fabrici za proizvodnju. Sve verzije ispitnih provodnika imaju nazivnu struju 10 A.