Menu

PCITS2000/2

Setovi za ispitivanje primarnom injekcijom struje

  • Sistemi za ispitivanje relejne zaštite zajedno sa njihovim strujnim transformatorima
  • Održavanje nivoa ispitne struje iako otpornost kola za ispitivanje može porasti usled zagrevanja
  • Ugrađen tajmer za snimanje rada zaštitnog releja

Ovaj proizvod je ukinut i zamenjen sa INGVAR.

Ovaj set za ispitivanje primarnom injekcijom struje je robustan, samostalan i projektovan za rad jedne osobe.

PCITS2000/2 je uređaj sa dva točka (sa ručicom).

Ispitni set ima zaseban ručni kontroler povezan sa rastegljivim kablom. Ovo omogućava operateru da radi blizu zaštitnog releja dok upravlja ispitivanjem. Maksimalna izlazna struja je 2000 A AC na mrežnoj frekvenciji. Pomoću sklopke za promenu opsega, polovina nazivnog izlaza može se dobiti na dvostrukom naponu.

Osim toga zasebni pomoćni izlaz napona od 250V 2A AC ili 125V 2A AC je na raspolaganju za ispitivanje naponom upravljanih kalemova releja ili proveru karakteristike magnetizacije strujnih transformatora. Svi izlazi su potpuno regulisani i svaki ispitni set ima nazivni radni ciklus kada daje punu struju i napon. Neprekidan rad je moguć na 40% maksimalne struje.