Menu

KF875 i KF-LAB MkII

Setovi za ispitivanje sadržaja vlage u ulju Karl Fisher metodom

Dokumentacija proizvoda
  • Kulometrijska Karl Fischer titracija
  • KF875 optimizovan za izolaciono ulje sa specifičnom težinom od 0.875, potpuno prenosiv
  • KF-LAB MkII ima veću fleksibilnost, funkcionalnost i veći unos podataka o uzorcima od KF875; takođe potpuno prenosiv
  • KF-LAB MkII analizira materijale specifične težine između 0.6 & 1.4, plus izolaciona ulja sa specifičnom težinom od 0.875

Preko 20 godina iskustva dovelo je do razvoja Megger KF875 i KF-LAB MkII kulometrijskih Karl Fischer ispitnih setova projektovanih za određivanje sadržaja vlage u ulju, i obezbeđivanje rezultata visoke tačnosti na terenu. KF875 i KF-LAB MkII su lako prenosivi instrumenti, u kompletu sa integrisanim štampačem i torbom za nošenje, jednostavni su za korišćenje i daju rezulate visoke tačnosti.

Optimizovan za ispitivanje izolacionih ulja specifične težine od 0.875 Megger instrument KF875 zahteva od korisnika jednostavan pritisak na taster i injektovanje 1ml uzorka u ispitnu ćeliju. Jednostavno rukovanje ‘jednim pritiskom’ čini KF875 tako lakim za korišćenje, da ne zahteva specijalizovano znanje ili obuku kako bi se efikasno koristio. Rezultati su prikazani na ekranu instrumenta i na integrisanom štampaču u mikrogramima vode ili u miligramima po kilogramu (u milionitim delovima, ppm).

KF-LAB MkII omogućava titraciju uzoraka u opsegu specifičnih težina od 0.60 do 1.40 i takođe dozvoljava korišćenje uzoraka različite veličine. KF-LAB MkII takođe ima podrazumevano podešavanje optimizovano za analizu izolacionih ulja sa specifičnom težinom od 0.875. To znači da se može koristiti za merenje sadržaja vode u različitim materijalima ali se isto tako lako podešava za transformatorska izolaciona ulja.