Menu

CBS1, CBS2 i CBS3

Setovi za povezivanje ispitne opreme na prekidače

  • Povezivanje sa gotovo svim Multi-Amp setovima za ispitivanje prekidača
  • Obezbeđena brza veza sa prekidačem koji se ispituje
  • Može da se koristi za preko 70 vrsta prekidača

Modeli CBS-1 i CBS-2, setova za povezivanje sa prekidačima koji se ispituju, omogućavaju povezivanje sa svim Megger setovima za ispitivanje prekidača. Njihovom upotrebom eliminišu se značajni gubici koji nastaju kada se koriste ispitni provodnici za povezivanje prekidača koji se ispituje sa ispitnim setom.

Ovi setovi omogućavaju ispitivanje izvlačivih metalom oklopljenih prekidača. (Kablovi se moraju koristiti pri ispitivanju prekidača u izolacionom kućištu ili drugih uređaja koji se ne mogu direktno povezati na ove ubodne spojnice.)