Menu

ERTS

Simulator za ispitivanje elektronskih uređaja sa APU

Dokumentacija proizvoda
  • Robustni, malih dimenzija i težine, prenosivi za rad na terenu
  • Ugrađeni 14,19 i 32 pinski kablovski konektori
  • Koristi se sa Megger sistemima za ispitivanje relejne zaštite
  • Simulacija tropolnog i jednopolnog okidanja i ponovnog uklapanja
  • Koristite Sequencer Test kako biste lakše sproveli ispitivanje okidanja i ponovnog uklapanja na elektronskom kontroleru i prekidaču za ponovno uklapanje (Recloser) 

Megger ERTS model uređaja za ispitivanje i simulaciju na elektronskom uređaju za automatsko ponovno uključenje (APU) projektovan je da se poveže sa Megger modelima MPRT, SMRT i FREJA 400/500 sistema za ispitivanje relejne zaštite za jednostavno terensko ispitivanje elektronski upravljanih prekidača sa APU. ERTS ima 14, 19 i 32 pinske kablovske adaptere za direktno povezivanje sa najčešćim tipovima prekidača sa ponovnim uklapanjem kao što su G&W Viper® Elastimold® MVR sa SEL 351R i SEL 651R, i Cooper Forms 4 5 i 6.

ERTS obezbeđuje interfejs između Megger sistema za ispitivanje relejne zaštite i prekidača sa APU. ERTS se koristi za ispitivanje elektronskog APU i ispitivanje rada prekidača. Tri različita višepinska konektora omogućavaju fleksibilnost kod različitih vrsta prekidača na kojima ERTS može da vrši simulaciju i ispitivanje. Megger uređaji za ispitivanje relejne zaštite daju pojedinačne ispitne struje i napone kroz jedinicu interfejsa i prate pojedinačna kola za okidanje i ponovno uklapanje (APU) sa simulatora.