Menu

T22/1

Sistem za AC visokonaponska ispitivanja

  • Kontinualno ispitivanje sa AC naponima do 75 kVrms na 1 kVA
  • Proširenje opsega sa drugim transformatorom za ispitivanje do 150 kVrms
  • Ugrađena zaštita od preopterećenja
  • DC ispitivanje do 80 kV sa opcionim ispravljačem

Set za AC visokonaponska ispitivanja T 22/1 je prenosiv ispitni set koji se sastoji iz dve zasebne jedinice: upravljačke jedinice i visokonaponske jedinice. Ova podela omogućava operateru da koristi ispitni set na terenu bez pomagala za transport. Ispitni set može biti opremljen dodatkom u vidu ispravljača za DC ispitivanja do 80 kV.