Menu

VLF Sinus 34 kV

Sistem za ispitivanje kablova 34 kV

  • Veliki ispitni kapacitet od 5 µF
  • Pogodan za upotrebu na otvorenom (IP 54)
  • Rad sa jednim upravljačkim dugmetom
  • Integrisani bezbedonosni sistem
  • Izveštavanje
  • Kontinuirani radni ciklus

VLF Sinus 34 kV je kompaktan, robustan i prenosiv  VLF ispitni sitem za ispitivanje sinusnim talasnim oblikom napona srednjenaponskih kablova.

Dizajn optimizovan za brz transport i ispitnu postavku, kao i neprekidan radni ciklus su atributi koji čine ovaj  sistem idealnim alatom za rutinsko ispitivanje kablova. Za 0.1 Hz ispitivanja sinusnim talasnim oblikom napona  i DC naponska ispitivanja, VLF sinus 34 kV ispunjava najviše zahteve kada je u pitanju kvalitet i stabilnost ispitnog napona. Osim toga, integrisana “detekcija proboja“ isključuje ispitni napon u slučaju  prekomerne struje punjenja i garantuje ograničenu štetu na kablu .

Dosledno upravljanje sa samo jednim obrtnim tasterom u kombinaciji sa sofisticiranim operativnim konceptom omogućava brzu i ciljanu upotrebu sistema.