Menu

VLF Sinus 45 kV

Sistem za ispitivanje kablova 45 kV

  • Ispitni kapacitet do 10μF – to je do 40 km dužine kabla pri smanjenoj frekvenciji i naponu
  • Interna tangens δ opcija sa automatskom interpretacijom rezultata
  • Propaljivanje u trajanju od jednog minuta posle detekcije kvara
  • Automatsko podešavanje frekvencije zasnovano na dužini kabla
  • Podesiv odnos DC impulsa od 1:3 i 1:4
  • Dielektrično ispitivanje u skladu sa IEEE standardima za nove instalacije do 25kV
  • Ispitivanje u održavanju u skladu sa IEEE 400.2 do 35 kV
  • Ispitivanje plašta u skladu sa IEC 60229 do 20 kV DC

VLF Sinus 45 sa opcionim integrisanim tangens δ ispitivanjem je kompaktan sistem za ispitivanje pri puštanju u rad, ispitivanju i analizi stanja srednjenaponskih kablova. Ovaj uređaj sprovodi ispitivanja na veoma malim frekvencijama (VLF), DC  i ispitivanje integriteta plašta kao i mikrolociranje kvara na plaštu kada se koristi u kombinaciji sa opcionom ESG NT sondom napona koraka. Idealan i za rutinska ispitivanja i za složenu dijagnostiku, VLF45 ima višenamenski dizajn sa kontinuiranim radnim ciklusom.

Za ispitivanja sa 0.1 Hz sinusnim talasnim oblikom napona i za DC naponska ispitivanja VLF45 obezbeđuje poboljšan kvalitet napona i stabilnost. U slučaju prekomerne struje punjenja, integrisana detekcija proboja prekida ispitivanje obezbeđujući ograničenu štetu na kablu. U internoj memoriji se može sačuvati do 1000 merenja i rezultati se mogu videti na uređaju ili preuzeti preko USB porta u Easyprot softver za izveštavanje.

Opciono je na raspolaganju interno tangens δ ispitivanje koje automatski procenjuje rezultate za PE, XLPE i PILC kablove na osnovu izolacije i izabranog odgovarajućeg standarda. U kombinaciji sa opcionom ESG NT sondom napona koraka VLF45 može precizno da locira kvarove na plaštu.