Menu
Proizvodi
Archive
VLF Sinus 54 kV

VLF Sinus 54 kV

Sistem za ispitivanje kablova 54 kV

  • Veliki ispitni kapacitet od 5 μF
  • Rad sa jednim obrtnim upravljačkim dugmetom "easyGo"
  • Kontinuirani radni ciklus
  • Integrisani bezbedonosni sistem
  • Pogodan za dijagnostiku kablova na 45 kV

VLF Sinus 54 kV je idealan sistem za sve korisnike koje žele ili moraju da ispituju sa pravim 0.1 Hz sinusnim talasnim oblikom napona. VLF sistem za ispitivanje može biti savršeno integrisan u sistem za lociranje kvara ili u kombinaciji sa OWTS i opcionim  dodatkom za tangens delta ispitivanje kao deo dijagnostičkog mernog kombija. Sistem je projektovan za kontinuirani rad što sprečava nepotrebno vreme čekanja i drastično povećava efikasnost ispitivanja.

Korišćenjem USB memorije  unosi se mogu kreirati u .csv formatu  što omogućava dalju obradu podataka i takođe se čuvaju u Easyprot formatu (softver koji se isporučuje uz uređaj) za jasne i strukturirane izveštaje. Kvarovi na plaštu se mogu precizno mikrolocirati korišćenjem metode napona koraka u kombinaciji sa opciono raspoloživom sondom napona koraka ESG NT.