Menu

CITY serija

Sistem za ispitivanje kablova i lociranje kvara za ugradnju u mala vozila

  • Velika udarna energija
  • Pogodan za ugradnju u manja vozila
  • Integrisane su sve bitne metode za prelociranje (makrolociranje) kvara na VN kablovima
  • Jednostavno rukovanje uz maksimalnu bezbednost

Compact City je kompletan sistem za ispitivanje i lociranje kvara pogodan za ugradnju u veoma mala vozila.
Sastoji se od SPG 40 mobilnog multifunkcionalnog sistema za ispitivanje, prelociranje (makrolociranje), mikrolociranje (engl. pinpointing ) i propaljivanje kvara na kablovima u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama. Sistemom se upravlja direktno preko povezanog Teleflex T 30-E reflektometra ili kontrolnog panela koji je integrisan ili u verziji 19”.
Svim funkcijama sistema se lako upravlja preko rotirajućeg enkodera na kontrolnoj jedinici. Funkcijama se pristupa iz vrlo intuitivnog menija koji je razumljiv i za neiskusne rukovaoce.