Menu

FREJA543

Sistem za ispitivanje relejne zaštite

  • Potpuno automatsko ispitivanje korišćenjem FREJA Win softvera
  • Samostalni rad korišćenjem intuitivne grafike ekrana osetljivog na dodir visoke rezolucije, nije potreban PC za upravljanje
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala
  • Velika izlazna struja, velika izlazna prividna snaga – do 60 A / 300 VA rms po fazi
  • Sposobnost dinamičkog GPS satelitski sinhronizovanog ispitivanja od kraja do kraja (engl. end-to-end)
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850

FREJA 543 je višenamenski, lak, prenosni set za ispitivanje relejne zaštite. Uređajem se može upravljati ili manuelno putem korisničkog interfejsa ekrana osetljivog na dodir, koji pokreće FREJA Local ili se može staviti pod potpunu kontrolu računara preko FREJA Win Software.

Ugrađeni korisnički interfejs je Megger-ov automatski / poluautomatski korisnički interfejs druge generacije za manualno upravljanje, koji pokreće FREJA Local softver. Veliki pregledan TFT LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije i definicije, omogućava korisniku da sprovede brzo i lako manuelna, statička i dinamička ispitivanja. FREJA Local sadrži integrisane, već podešene ispitne rutine za automatsko ispitivanje.

FREJA