Menu

FREJA546

Sistem za ispitivanje relejne zaštite

  • Potpuno automatsko ispitivanje korišćenjem FREJA Win softvera
  • Samostalni rad korišćenjem intuitivne grafike ekrana osetljivog na dodir visoke rezolucije, nije potreban PC za upravljanje
  • Velika izlazna struja, velika izlazna prividna snaga – do 60 A / 300 VA rms po fazi
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala, naponski kanali mogu da se konvertuju u strujne tako da se obezbeđuje 1 naponski i 6 strujnih
  • Sposobnost dinamičkog GPS satelitski sinhronizovanog ispitivanja od kraja do kraja (engl. end-to-end)
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850

FREJA546 je višenamenski, lak, prenosni set za ispitivanje relejne zaštite. Uređajem se može upravljati ili manuelno putem korisničkog interfejsa ekrana osetljivog na dodir, koji pokreće FREJA Local ili se može staviti pod potpunu kontrolu računara preko FREJA Win Software.

Ugrađeni korisnički interfejs je Megger-ov automatski / poluautomatski korisnički interfejs druge generacije za manualno upravljanje, koji pokreće FREJA Local softver. Veliki pregledan TFT LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije i definicije, omogućava korisniku da sprovede brzo i lako manuelna, statička i dinamička ispitivanja.

FREJA Local sadrži integrisane, već podešene ispitne rutine za automatsko ispitivanje. Razni meniji i ekran osetljiv na dodir (engl. touch screen) omogućavaju da se brzo i jednostavno odabere željena ispitna funkcija. Rezultati ispitivanja mogu biti sačuvani u FREJA Local memoriji i preuzeti na USB fleš memoriju za prenos rezultata ili za štampanje ispitnih izveštaja. Za potpuno automatsko ispitivanje pomoću FREJA Win softvera treba koristiti računar. Postoji niz programa za ispitivanje praktično bilo koje zaštite.

S obzirom da se podešavanja /rezultati ispitivanja čuvaju preko redovnog prikaza Microsoft Explorer-a , možete kreirati sopstvenu strukturu podataka za objekat koji se ispituje. 

FREJA