Menu

SVERKER900

Sistem za ispitivanje relejne zaštite i transformatorskih stanica

  • Ispitna kutija za 3-fazno ispitivanje transformatorskih stanica
  • Tri struje i četiri napona
  • Samostalan rad
  • Robustnost i pouzdanost za rad na terenu
  • Generisanje 900 V i 105 A u jednofaznom režimu
  • Sekundarno i primarno ispitivanje relejne zaštite

SVERKER 900 sistem za ispitivanje relejne zaštite i transformatorskih stanica predstavlja kutiju alata za elektroinženjere koja odgovara na povećanu potrebu za trofaznim ispitivanjem u distributivnim transformatorskim stanicama, transformatorskim stanicama u okviru pogona za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i u industrijskim primenama. Intuitivni korisnički interfejs je prezentovan na LCD ekranu osetljivom na dodir. Poseduje moćnu kombinaciju strujnih i naponskih izvora i izuzetnu prilagodljivost pri merenju.

SVERKER 900 je posebno projektovan za osnovna manuelna trofazna sekundarna ispitivanja zaštitnih uređaja. Osim toga, mogu se sprovesti razna primarna ispitivanja, pošto strujni i naponski izvori mogu biti vezani redno i/ili paralelno, čime može da se dobije izlaz do 105 A AC ili 900 V AC. Sva tri strujna i četiri naponska izvora se mogu nezavisno podešavati a to se odnosi na amplitudu, fazni ugao i frekvenciju. Četvrti naponski izvor omogućava ispitivanje numeričkih releja kojima je potreban referentni napon sa sabirnice.