Menu

SMRT43D

Sistem za ispitivanje relejne zaštite sa ekranom osetljivim na dodir 3 naponska i 3 strujna kanala

Dokumentacija proizvoda
  • Integrisan Smart Touch View Interface™ obezbeđuje samostalan rad korišćenjem intuitivne grafike ekrana osetljivog na dodir visoke rezolucije, nije potreban PC za rad
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala
  • Velika struja na izlazu - 45 A na 300 VA po fazi
  • Sposobnost dinamičkog, prelaznog i GPS satelitski sinhronizovanog  ispitivanja s kraja na kraj
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850

SMRT43D je višenamenski, prenosiv, ispitni sistem male težine za rad na terenu namenjen za ispitivanja širokog spektra elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih zaštitnih releja, termičkih releja i sličnih zaštitnih uređaja.

Uređajem se može upravljati ili ručno preko korisničkog interfejsa ekrana osetljivog na dodir ili može biti u potpunosti upravljan pomoću računara putem softvera AVTS, Advanced Visual Testing Software, ili RTMS softvera na PC-ju ( Relay Test Management Software).

Ugrađeni korisnički interfejs nazvan Smart Touch-View Interface™ je druga generacija automatskog/polu-automatskog manuelnog korisničkog interfejsa koji pokreće novi RTMS softver. On ima veliki, pregledan, u boji, TFT LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije koji prikazuje merene veličine kao što AC i DC struja, AC i DC napon i vreme u sekundama i u ciklusima. U zavisnosti od vrste izabranog ispitivanja, mogu biti prikazane i druge vrednosti kao što su fazni ugao, frekvencija, otpornost, snaga, prividna snaga ili faktor snage.