Menu

Ferrolux sistem

Sistem za lociranje kablova i kvara na kablovima

  • Precizno usmeravanje duž trase kabla strelicama levo/desno
  • “SignalSelect” funkcija za jednostavno lociranje trase
  • Određivanje dubine i merenje jačine signala, pritiskom na taster
  • Sonda ima težinu manju od 1 kg tako da ne umara pri korišćenju
  • “DirectSignal” funkcija za efikasno lociranje trase

Ferrolux je sistem za svakodnevno lociranje podzemnih instalacija. Njime se brzo i jednostavno nalaze i kvarovi na kablu. Trasa kabla se jednostavno locira, uz merenje dubine i mogućnost memorisanja podataka.

Sonda kojom se vrši trasiranje teži manje od 1 kg, što znači da se može koristiti tokom dužeg vremenskog perioda bez zamora. Posebne funkcije kao što su, SuperMax Signal, DirectSignal i SignalSelect, olakšavaju rad i čine posao trasiranja veoma preciznim.