Menu

SPG5-1000

Sistem za lociranje kvara 5 kV

  • ICEplus metoda za lako i pouzdano prelociranje kvara bez smetnji od ogranaka
  • Velika udarna energija za mikrolociranje kvara (engl. pinpointing)
  • Kompaktna i lagana konstrukcija
  • Ispitivanje do 5 kV
  • Automatska detekcija probojnog napona
  • Mikrolociranje sa integrisanim udarnim generatorom 0 … 2 / 4 kV 1000 J
  • Impulsni DC napon za mikrolociranje kvara na plaštu kabla

SPG 5-1000 je prenosivi, višefunkcionalni sistem za ispitivanje kablova, kondicioniranje kablova, prelociranje i mikrolociranje kvarova u niskonaponskim distributivnim sistemima .

Korišćenjem patentirane ICEplus metode za prelociranje, operator ima veoma jednostavan alat za prelociranje kvarova naročito u razgranatim niskonaponskim distributivnim sistemima. Ne zahteva se evaluacija merenja refleksije. Udaljenost kvara se prikazuje direktno kao numerička vrednost. Ogranci distributivne mreže nemaju uticaja na merenje.

Uređajem se upravlja pomoću integrisanog rotacionog enkodera i grafike LCD ekrana za vizualizaciju režima i podešenih parametara. Sistem omogućava lako rukovanje i uspešan rad čak i neobučenim korisnicima i obezbeđuje maksimalnu tehničku bezbednost.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice