Menu

SFX5-1000 i SFX8-1000

Sistem za lociranje kvara na kablovima 5 kV i 8 kV 1000 J

  • Veoma niski naponski nivoi
  • Kompletno lociranje kvara DC ispitivanjem do 8 kV
  • Prelociranje sa ARM i ICE metodama
  • Propaljivanje sa strujama do 1.4 A

SFX8-1000 i SFX5-1000 su mobilni i ekonomični sistemi za lociranje kvara posebno namenjeni lociranju kvara u niskonaponskim i srednjenaponskim sistemima, za sisteme osvetljenja, signalne kablove i kablove za pumpe.

Sa svojim naponskim nivoima od 8 kV i 5 kV, respektivno ovi sistemi su savršeno prikladni za niskonaponske primene. Raspoloživa udarna energija od 1000 J pokriva sve zahteve.

SFX5-1000 je zasnovan na SPG5-1000 udarnom generatoru.  

Modularna konstrukcija i montaža na kolica dozvoljava korišćenje i transport kompletnog sistema, takođe omogućava razdvajanje i transport manjih komponenti.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice