Menu

MFM10

Sistem za lociranje kvara na plaštu kabla

  • Ispitni napon do ±10 kV DC
  • Struja do 750 mA pri ispitivanju neprekidnosti, takođe pogodna za propaljivanje
  • Podesiv strujni ograničavač
  • Bipolarno merenje za najveću tačnost
  • Samo jedan priključni odvojiv VN kabl
  • "Easy-Go" rad preko "jogdial" višesmernog dugmeta i ekrana osetljivog na dodir
  • Automatsko merenje i protokoliranje

Ispitivanje, prelociranje (makrolociranje) i mikrolociranje kvarova na plaštu kabla. Lako, precizno i brzo.

Intuitivni meni je od velike pomoći korisniku tokom rada na MFM 10, zahvaljujući dobro prihvaćenom SebaKMT " Easy-Go" principu. Potpuno automatsko merenje i analiza izmerenih podataka, čine ovaj uređaj brzim, pouzdanim i jednostavnim za rukovanje prilikom ispitivanja plašta kabla i sprovođenja makrolociranja i mikrolociranja kvarova na plaštu.

Bipolarno makrolociranje pomaže u detekciji galvanskih i termo-električnih uticaja i povećava tačnost i kvalitet makrolociranja.

MFM10
MFM10 update
MFM10_1590.zip
11,1 MB | 25.01.19
MFM10
MFM10 update
MFM10_1590.zip
11,1 MB | 25.01.19