Menu

Easyloc RxTx

Sistem za lociranje podzemnih instalacija

Dokumentacija proizvoda
  • Izvršite brzo i pouzdano pripremne radove u oblasti građevinarstva
  • Izbegava se oštećenje kablova pri kopanju kao i skupe nezgode i kašnjenje radova
  • Merenje dubine pritiskom na taster, čak i bez upotrebe predajnika
  • 33 kHz – kompatibilan sa drugim sistemima za lociranje
  • Veliki ekran sa automatskim pozadinskim osvetljenjem
  • Brza i jednostavna upotreba

Ovaj sistem za lociranje podzemnih instalacija namenjen je za detekciju i trasiranje podzemnih kablova i cevi. Easyloc je brz i jednostavan za rukovanje, sa funkcijama projektovanim da se izbegnu potencijalno opasni energetski kablovi i druge podzemne instalacije što je efikasnije moguće.

Easyloc je pogodan za lociranje trase kod vodovodne, železničke, gasovodne, energetske, telekomunikacione podzemne infrastrukture, i namenjen je za izvođače građevinskih radova i sve ostale koji se bave radovima koji uključuju iskopavanje.