Menu

SMRT46D

Sistem za trofazno ispitivanje relejne zaštite

  • Integrisan Smart Touch View Interface™ obezbeđuje samostalan rad korišćenjem intuitivne grafike ekrana osetljivog na dodir visoke rezolucije, nije potreban PC za rad
  • 4 naponska kanala, 3 strujna kanala, sa mogućnošću konvertovanja naponskih kanala obezbeđuje 1 napon i 6 struja
  • Velika struja na izlazu - 60 A na 300 VA po fazi
  • Naponski kanali koji se konvertuju – 15 A na 120 VA
  • Sposobnost dinamičkog, prelaznog i GPS satelitski sinhronizovanog ispitivanja s kraja na kraj
  • Ispitivanje u skladu sa IEC 61850 

SMRT46D je višenamenski, prenosiv, ispitni sistem male težine za rad na terenu namenjen za ispitivanja širokog spektra elektromehaničkih, elektronskih i mikroprocesorski baziranih zaštitnih releja, termičkih releja i sličnih zaštitnih uređaja.

Uređajem se može upravljati ili ručno preko korisničkog interfejsa ekrana osetljivog na dodir, ili može biti u potpunosti upravljan pomoću računara putem softvera AVTS, Advanced Visual Testing Software, ili RTMS softvera na PC-ju ( Relay Test Management Software).

Ugrađeni korisnički interfejs nazvan Smart Touch-View Interface™ -je druga generacija automatskog/polu-automatskog manuelnog korisničkog interfejsa kompanije Megger koji pokreće novi RTMS softver. On ima veliki, pregledan, u boji, TFT LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije koji prikazuje merene veličine kao što AC i DC struja, AC i DC napon i vreme u sekundama i u ciklusima. U zavisnosti od vrste izabranog ispitivanja, mogu biti prikazane i druge vrednosti kao što su fazni ugao, frekvencija, otpornost, snaga, prividna snaga ili faktor snage.