Menu

SFX12 i SFX16

Sistemi za ispitivanje i lociranje kvara na kablovima 12 kV 1100 J i 16 kV 2000 J

  • Bezbedno i brzo lociranje kvara sa najnovijom Teleflex SX tehnologijom
  • Velika udarna energija za efikasno mikrolociranje  
  • Uključene različite metode za lociranje kvara

Surgeflex uređaj je mobilni sistem za ispitivanje i lociranje kvara na niskonaponskim i srednjenaponskim kablovima. Koristi se efikasna ARM® metoda (snimanja refleksije od mesta izbijanja luka) da se prelociraju kvarovi velike otpornosti. Kondicioniranje kvarova je moguće propaljivanjem.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice