Menu

CABA Win

Softver za analizatore stanja prekidača

  • Predefinisani standardni ispitni planovi za brzo i lako ispitivanje
  • Detaljna analiza stanja prekidača na osnovu preciznih poređenja sa ranijim rezultatima ispitivanja
  • Grafički prikaz niza merenja i rezultata vremenskih ispitivanja
  • Praktično generisanje izveštaja sa MS Word ili List&Label
  • Kompatibilnost sa TM1800, TM1700, TM1600/MA61 i EGIL jedinicama

CABA Win (Computer-aided Breaker Analysis) program stekao je reputaciju "repera" u analizi stanja prekidača.

CABA Win može da se koristi sa Megger analizatorima stanja prekidača TM1800, TM1700, TM1600/MA61 i EGIL. CABA Win organizuje sve ispitne zadatke i obezbeđuje da se merenja sprovode na isti način za svaki predmet ispitivanja. CABA Win čuva rezultate merenja i generiše izveštaj.