Menu

Baker AWA-IV

Statički analizator motora

  • Raspon modela uključuje 2 kV, 4 kV, 6 kV i 12 kV 
  • Mogućnosti ispitivanja uključuju: prenapon, otpornost namotaja, Megohm, indeks polarizacije (PI), dielektričnu apsorbciju (DA), kontinuirani (ramp) DC napon u koracima i DC (hipot) visokonaponska ispitivanja
  • 12 kV HO ("high-output") verzija za sprovođenje ispitivanja prenapona na velikim motorima i generatorima
  • Kompatibilan sa Baker PPX Power Packs za proširenje naponskog opsega za ispitivanje izolacije (samo verzije 6 kV, 12 kV i 12 kV HO)
  • Ispitivanje prenapona u skladu sa IEEE i IEC
  • Poređenje talasnog oblika prenapona pomoću patentirane tehnike "Pulse to Pulse Error Area Ratio" (PP-EAR)
  • Uključuje napredne mogućnosti procene međunavojne izolacije u prenosnom instrumentu za rad na terenu
  • Microsoft Windows 7 Embedded operativni sistem
  • USB port za prenos podataka i štampanje sa Windows 7 "plug-and-play" štampačima

Baker AWA-IV automatski vrši ponovljiva ispitivanja koje može programirati korisnik kako bi temeljno procenio izdržljivost izolacije i kola motora. U stvari, to je jedini instrument za visokonaponsko ispitivanje koji korisnik može programirati da izvrši određeni skup testova izolacije pre odlaska na teren, a zatim da ga koristi kako je programirano na terenu. AWA-IV se takođe koristi za osiguranje kvaliteta rekonstrukcije motora ili novih motora u proizvodnji pre nego što se puste u pogon.

Baker AWA-IV je ispitni instrument jednostavan za upotrebu sa intuitivnim korisničkim interfejsom na ekranu osetljivom na dodir. Sa ovim instrumentom dobijate precizne, ponovljive rezultate bez obzira na nivo veštine samog operatera. Lako se otkrivaju problemi koje niskonaponski ispitni instrumenti ne mogu da pronađu tako što se sprovodi sveobuhvatan skup visokonaponskih i niskonaponskih ispitivanja. Rezultati su predstavljeni jednostavnim, lako razumljivim grafikonima i izveštajima koji stručnjacima za održavanje motora daju informacije koje su im potrebne da minimiziraju troškove i neplanirane zastoje. Mogućnost primene identičnih ispitivanja na datom motoru tokom dugog perioda omogućava analizu trendova, otkrivajući degradaciju izolacije tokom životnog veka motora. Ovo omogućava stručnjacima za održavanje da predvide kada se motor može pokvariti i da planiraju njegovu zamenu u skladu sa tim.

 AWA-IV nudi prednosti upravljanja putem računara i monitoringa talasnog oblika u odnosu na ekvivalentne instrumente sa ručnim upravljanjem. Ugrađeni računar analizatora sprovodi ispitivanja, čuva rezultate i kontinuirano prati nivoe napona tokom ispitivanja. Ako analizator otkrije slabost u izolaciji tokom datog ispitivanja, ispitivanje se prekida, operater se upozorava i prijavljuju se svi parametri ispitivanja u trenutku prekida.

Prednosti AWA-IV se mogu primeniti na namotaje niske impedanse, kao što su namotaji rotora (armature), korišćenjem Baker ZTX pribora za namotaje niske impedanse. ZTX, koji uključuje pribor komutatorske sonde ATF5000, omogućava da se sa AWA-IV primene ispitivanja prenapona na namotaje koja zahtevaju struje veće jačine.

Dokumentacija proizvoda
Quick start
Quick reference guide - Baker AWA-IV
Baker AWA-IV

All Baker AWA-IV units run with complete analysis software to provide reliable, repeatable and trended results from a wide range of testing capabilities. This software features full database functionality for predictive maintenance programme performance.