Menu

Baker PPX Power Packs

Buster za statički analizator motora

Dokumentacija proizvoda
  • Koristi se za proširenje opsega ispitivanja izolacije AWA-IV statičkih analizatora motora i DX analizatora
  • Ispitni naponi od 5kV do 40kV
  • Dostupan u tri modela (PPX30, PPX40, PPX30A)
  • Pokretni orman sa velikim točkovima za lak transport do zone za ispitivanje
  • AC utičnica na ormanu za glavnu jedinicu (tj., AWA-IV ili DX), kao i skladište za elektrode
  • Baker PPX30A uključuje unutrašnje kolo za ispitivanje armature ugrađeno za ispitivanje velikih DC motora. Kada je u režimu armature (rotora), ispitni napon je ograničen na 2100 V, a dostupna struja se povećava do 7000 A.
  • Kompletan opseg ispitivanja ( prenapon, otpornost namotaja, Megohm (PI,DA), kontinuirani (ramp) DC napon u koracima i DC (hipot) visokonaponska ispitivanja).

U kombinaciji sa Baker statičkim analizatorima motora (tj., određenim modelima Baker DX i AWA-IV), Baker PPX Power Packs modeli proširuju opseg napona za ispitivanje izolacije. Oni pomažu u verifikaciji stanja izolacije na namotanim kalemovima, visokonaponskim AC motorima i velikim DC motorima, i idealni su za upotrebu u proizvodnji, prediktivnom održavanju i podešavanjima za premotavanje i popravku motora.

Da bi se ispitali veliki, visokonaponski motori koji obično pokreću kritične procese u industriji, potrebni su veći ispitni naponi i struje od onih dostupnih u prenosivim analizatorima motora. Baker Power Packs (kada se koriste zajedno sa Baker statičkim analizatorom motora) verifikuju izolaciju na naponima do 40 kV, sa strujom do 2600 A.