Menu

DCM300E

Strujna klešta za merenje struje odvoda prema zemlji

Dokumentacija proizvoda
  • Rezolucija 0.01 mA
  • Usaglašenost sa EMC i IEC61010-2-032
  • Merni opseg 30 mA, 300 mA, 30 A i 300 A

DCM300E strujna klešta za merenje struje odvoda prema zemlji, namenjena su prvenstveno za proveru struje odvoda prema zemlji sa namenskim mernim opsegom 30 mA i rezolucijom do 10 µA. Mogućnost da DCM300E meri struje do 300 A AC ga čini višenamenskim instrumentom koji može da se koristi za merenje struje u velikom broju različitih situacija i primena.

Tipična primena za DCM300E bila bi merenje struje odvoda prema zemlji u električnom kolu u kome dolazi do neprekidnog okidanja RCD uređaja. Na osnovu izmerenog rezultata brzo će se utvrditi da li prekomerna struja odvoda uzrokuje okidanje RCD uređaja ili postoji kvar na samom uređaju. DCM300E ima 4 merna opsega: 30 mA, 300 mA, 30 A i 300 A sa najboljom rezolucijom od 0.01 mA. Analogni stil bargrafa na instrumentu DCM300E je veoma koristan kada se prate promene vrednosti, omogućavajući korisniku da jednostavno tumači brzo promenljivi bargraf lakše nego na digitalnom prikazu sa ciframa. Druge ključne funkcije uključuju “Data Hold” funkciju koja pomaže u merenjima kada je otežan pristup ili kada je loša osvetljenost na mernom mestu, i funkciju automatskog isključenja napajanja koja produžava životni vek baterije.

Ova strujna klešta su projektovana u saglasnosti sa najnovijim bezbedonosnim standardima IEC1010-2-32 i EMC zahtevima. DCM300E je projektovan sa dodatnim funkcijama kako bi se obezbedilo bezbednije radno okruženje za korisnika.