Menu

DCM305E

Strujna klešta za merenje struje odvoda prema zemlji

  • Rezolucija 0.001 mA
  • Merni opseg do 100 A  za standardna AC merenja struje 
  • TRMS očitavanje
  • Niskopropusni filter omogućava stabilna očitavanja
  • Auto, data & peak hold
  • Veličina čeljusti 40 mm
  • Analogni bargraf za prikaz trenda

Posebno namenjen za merenja struje odvoda prema zemlji, DCM305E ja efikasan i veoma praktičan instrument. Ima 6 mernih opsega 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 100 A sa minimalnom rezolucijom od 0.001 mA u opsegu 6 mA. Gornji merni opseg omogućava TRMS AC merenja struje do 100 A.

DCM305E je idealan instrument za merenje struje odvoda prema zemlji u električnim kolima gde dolazi do neočekivanog okidanja RCD uređaja. Izmereni rezultat će pomoći da se brzo utvrdi da li je prisutna struja odvoda prema zemlji prekomerna, uzrokujući da RCD uređaj okine, ili je sam RCD previsoke osetljivosti ili u kvaru.

Osim toga, ova strujna klešta značajno poboljšavaju merenja na električnim kolima gde postoje harmonici/električni šum na kablovima sa primenjenim niskopropusnim filterom za 50/60Hz.

Bezbednost je od najveće važnosti i imajući to u vidu, DCM305E premašuje najnovije bezbednosne standarde IEC1010-2-32 i EMC zahteve kroz niz bezbednosnih funkcija koje omogućavaju sigurnije radno okruženje.

Ostale ključne funkcije uključuju “Data Hold” funkciju koja pomaže u merenjima kada je otežan pristup ili kada je loša osvetljenost mernog mesta, i funkciju automatskog isključenja napajanja koja produžava životni vek baterije.