Menu

UKINUT - MFT1730 On-site

Kompletan sertifikacioni paket
UKINUT

Ovaj proizvod je ukinut i zamenjen sa MFT1731 On-site

  • Popunite sertifikate na licu mesta ili sačuvajte podatke dok se ne vratite u kancelariju.
  • Pošaljite rezultate sa vašeg MFT1730 multifunkcionalnog instrumenta direktno na pravo mesto u sertifikatu-stručnom izveštaju
  • Smanjite greške
  • Povećajte produktivnost
  • Štedi vam sate popunjavanja obrasca

Popunjavanje ispitnog sertifikata ne može biti lakše .

Jednostavno obavite merenja sa MFT1730, zatim sačuvajte rezultat za kasnije preuzimanje na PC, ili prebacite rezultat direktno, na licu mesta (on-site), na mobilni uređaj korišćenjem Bluetooth tehnologije.

Kada koristite on-site opciju, ćelija na označenom strujnom kolu na mobilnom uređaju se automatski popunjava rezultatom.

Nakon kompletnog ispitivanja na sistemu, svi rezultati sačuvani na mobilnom uređaju mogu se preuzeti u PowerSuite i generisati sertifikat. Prednost korišćenja mobilnog uređaja na ovaj način je da se i svi drugi podaci vezani za sistem mogu čuvati zajedno sa rezultatima, kao što su klijent, adresa, opisi električnih kola i raspored uzemljenja, bez potrebe za zapisima na papiru.

Alternativa sa MFT1730 je da se rezultati čuvaju u velikoj internoj memoriji samog instrumenta koja može da primi do 1000 rezultata ispitivanja, koji se mogu zatim u potpunosti preuzeti u PowerSuite pošto se vratite u kancelariju nakon obavljenog posla da generišete sertifikat.