Menu

Baker WinTATS

Sistem za ispitivanje armature (rotora)

Dokumentacija proizvoda
  • Sistem ispitivanja kvaliteta armature (rotora) vučnih motora za primene u proizvodnji motora
  • AC i DC hipot (sa detekcijom mikro-luka za otkrivanje bilo kakvih kratkih spojeva prema zemlji – jedina dokazana metoda za precizno otkrivanje takvih kvarova), mogućnost prenaponskog ispitivanja, i ispitivanje otpornosti sa temperaturnom korekcijom
  • Granice prolaza/neuspeha koje može da programira korisnik
  • Ispitivanje čak 200 armatura za manje od 18 minuta (kada je sistem programiran i podešen)
  • Lako otkrivanje grešaka u zavarivanju (tj. loša veza između namotaja i komutatora) – najčešći kvar koji se sreće kod proizvođača armatura – ​​uz ispitivanje otpornosti
  • Sistem ima “rack” orman, računar koji koristi Microsoft Windows 7, električno napajanje i merna kola i uključuje stalak za automatsko indeksiranje armature
  • Polu-kastomizovani instrument sastavljen od standardnih komponenti prema specifikacijama kupca

Baker WinTATS sistem za ispitivanje armature (rotora) vučnih motora je pouzdan, na terenu dokazan sistem za precizno, brzo ispitivanje armatura u proizvodnji motora i operacijama kontrole kvaliteta. Potpuno automatizovana jedinica obavlja potreban skup ispitivanja koja su potrebna postrojenjima za proizvodnju i radionicama za rekonstrukciju motora za osiguranje i kontrolu kvaliteta. AC hipot, DC hipot, prenaponska ispitivanja i ispitivanja otpornosti su standardna.

U radu, armatura koja se ispituje se stavlja na stalak za indeksiranje armature. Ovaj robustni, kastomizovan uređaj za ispitivanje armature omogućava brzo i sigurno povezivanje armature sa sistemom. Pošto su mnoge armature teške i glomazne, svrha ovog uređaja je da obezbedi brzu vezu armature sa instrumentom za ispitivanje i obezbedi viši stepen sigurnosti za operatera. Armatura se rotira pomoću gumenog pogonskog točka, koji je u kontaktu sa armaturom i pokreće ga kompjuterski kontrolisan koračni motor. Obično se jedan ili dva optička senzora koriste za detekciju žlebova na komutatoru dok se armatura rotira. Ovaj uređaj je projektovan za godine rada u teškim uslovima u proizvodnom okruženju