Menu

BGFT

Tragač zemljospoja u baterijskim sitemima

  • Lako lociranje zemljospoja u neuzemljenim DC baterijskim sistemima
  • Radi u sredinama sa visokim nivoom električnog šuma
  • Pojednostavljuje pronalaženje kvara identifikacijom karakterističnih veličina kvara (rezistivnih i kapacitivnih)

Tragač zemljospoja u baterijskim sitemima je ekonomičan instrument, jednostavan za korišćenje, sa dva merna opsega koji identifikuje, prati i locira zemljospoje u neuzemljenim DC sistemima. Naročito je efikasan u sredinama sa visokim nivoom električnog šuma pošto se može podešavati jačina ispitnog signala.

Tragač zemljospoja u baterijskim sitemima BGFT’ sa dva merna opsega pruža dodatnu bezbednost u nižem opsegu dok viši opseg nudi mogućnost lociranja kvarova velike impedanse.

Tragač zemljospoja u baterijskim sistemima ubrzava lociranje kvara eliminisanjem procedure "pokušaja i greške" i zato što se kvarovi mogu locirati i bez isključenja baterije iz pogona. Ovaj instrument je naročito koristan u u onim oblastima industrije gde je kritično napajanje za rad merne, komunikacione i kontrolne opreme.