Menu

MAGNUS

Transformator za povećanje napona

  • Brza i laka priprema krivih pobude za merne transformatore
  • Demagnetizacija jezgra strujnih transformatora
  • Sprovođenje ispitivanja odnosa transformacije na naponskim transformatorima
  • Upravljanje sa dve ruke povećava ličnu bezbednost

Kada se elektroenergetski sitemi puste u rad ili kada dođe do pojave kvara, potrebno je proveriti merne transformatore kako bi se osiguralo da oni snabdevaju ispitne instrumente i opremu za relejnu zaštitu ispravnim izlazima.

MAGNUS™ vam omogućava da pripremite krive pobude za merne transformatore brzo i jednostavno.

MAGNUS se takođe koristi za demagnetizaciju jezgra strujnih transformatora i ispitivanje odnosa transformacije na naponskim transformatorima. Iako je težak samo 16 kg obezbeđuje 1 A na 2.2 kV. Upravljanje sa dve ruke poboljšava ličnu bezbednost.

Standardno MAGNUS se isporučuje sa specijalnim viskonaponskim kablom i robustnim koferom za prenos.