Menu

TTR20-1

Instrument za ispitivanje odnosa transformacije transformatora

  • Ispitivanje jednofaznih i trofaznih transformatora
  • Potpuno automatski, brz, jednostavan za korišćenje, robustan i male težine
  • Napajanje iz baterije
  • Ispituje odnos transformacije, pobudnu struju i polaritet
  • Jednostavan rad sa jednom upravljačkom sklopkom
  • Brzi vodič za početak ispitivanja

TTR20 kompanije Megger je automatski, ručni, napajan iz baterije ispitni set za ispitivanje odnosa transformacije transformatora.

Koristi se za merenje odnosa transformacije, struje magnećenja i polariteta namotaja u jednofaznim i trofaznim distributivnim i energetskim transformatorima (ispitivanje faza po faza), naponskih i strujnih transformatora i transformatora sa izvodom.

Jedinstven dizajn instrumenta TTR20 omogućava korisniku da upravlja ispitnim setom dok ga drži u jednoj ruci. Korisnik ne mora da klekne niti da se savija dok upravlja instrumentom i to ubrzava vreme ispitivanja. Imajući u vidu nepovoljne uslove okruženja u kojima TTR20 mora da radi, posebna pažnja posvećena je tome da se instrument načini izuzetno robustnim, sa kućištem otpornim na udar, a opet neverovatno lakim sa samo 870 g. Njegov dizajn ga čini pogodnim za upotrebu u različitim nepovoljnim uslovima okruženja. TTR20 je posebno namenjen za ispitivanja u transformatorskim stanicama, u proizvodnji transformatora i u kompanijama za prodaju mernih instrumenata. Instrument odlikuje LCD ekran velikog kontrasta sa pozadinskim osvetljenjem koji je čitljiv i na jakoj ili dnevnoj svetlosti.

Ovaj uređaj meri velike odnose transformacije od 10 000:1 tačno sa najmanjim pobudnim naponom. Odlična ponovljivost rezultata merenja instrumenta TTR20 pomaže korisniku da utvrdi stanje transformatora koji se ispituje. Projektovan je za jednostavan rad sa jednom upravljačkom sklopkom i direktnim prikazivanjem izmerenih rezultata na preglednom  LCD ekranu ili odštampanih na štampaču koji je opcion.

TTR20 nema potrebu za dodatnim softverom i isporučuje se spreman za korišćenje.