Menu

MWA300 i MWA330A

Trofazni analizator odnosa transformacije i otpornosti namotaja

 •   Kombinuje ispitivanje odnosa transformacije transformatora (TTR) i ispitivanje otpornosti u jednom kućištu - brže, efikasnije ispitivanje
 •   55% manjih dimenzija, 40% lakši od pojedinačnih instrumenata
 •   Potreban je samo jedan set ispitnih provodnika - lakši, manjih dimenzija i jeftiniji
 •   Jedan ispitni obrazac - lakše, brže popunjavanje
 •   Ugrađena demagnetizacija

 

Megger MWA300 i 330A analizatori namotaja transformatora vam nude brže, efikasnije ispitivanje uređaja kombinujući ispitivanje odnosa transformacije transformatora (TTR) i ispitivanje otpornosti u jednom uređaju.

Ovaj napredni 3-fazni sistem za ispitivanje transformatora obezbeđuje kompletna merenja odnosa transformacije, faza i otpornosti namotaja sa samo jednom vezom seta 3-faznih ispitnih provodnika. Šta više, omogućena je prenosivost, smanjeno vreme podešavanja i povećana bezbednost u radu.

Kada je povezan MWA300 sprovodi DC merenja otpornosti na svim namotajima bez ponovnog povezivanja. Ima sposobnost merenja otpornosti na 8-priključaka/6-namotaja i nisu potrebne nikakve kutije za povezivanje da bi ispitali svih 6 namotaja bez odspajanja i ponovnog povezivanja.

MWA300 serija vam još više štedi vreme korišćenjem jedne softverske platforme, PowerDB, što znači da vam je potrebno samo jedno podešavanje i samo jedan ispitni obrazac jednostavan za korišćenje.

MWA300 serija se koristi  za efikasno ispitivanje energetskih transformatora, distributivnih transformatora, mernih transformatora, motora i generatora

Sledeća ispitivanja se lako sprovode sa jednim instrumentom serije MWA300 i jednom vezom 3-faznog seta ispitnih provodnika:

 •   3-fazni odnos transformacije
 •   3-fazna otpornost namotaja
 •   ispitivanje rada regulatora napona (neprekidnosti između kontakata)
 •   3-fazna demagnetizacija jezgra
 •   Magnetska ravnoteža/distribucija fluksa
 •   Pobudna struja
 •   Polaritet i devijacija faznog ugla
 •   Automatska vektorska detekcija
 •   Ispitivanje zagrevanja transformatora (Heat-run test)

MWA330A se isporučuje sa ugrađenim računarom, koji ima displej u boji 305mm (12 in) i interfejs ekrana osetljivog na dodir. Računar je projektovan da upravlja uređajem i može da skladišti do 100 000 skupova podataka .

Dokumentacija proizvoda
Quick start
Quick start guide - MWA300